Detail information, kindly contat the International Drikung Kagyu Council at

kagyuinternational@gmail.com
www.jigtensumgon800th.com 


                                       

Link:     click Drikung Kagyu Itaia - Monastero Mandala Samten Ling
Casale Campiglie, 84 - 13895 Graglia Santuario  - BIELLA
Tel. 015 442251  Cell. +39 346 6304488   info@mandalasamtenling.org